Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

WI-FI ýa-da Bluetooth arkaly svetofory dolandyryp bilerinmi?

Hawa, svetoforymyzy WI-FI we Bluetooth arkaly dolandyryp bolýar.

Kompýuter esasly ulgam tarapyndan dolandyrylýarmy?

Hawa, iň soňky dolandyryş ulgamymyz kompýuter, IPAD we jübi telefonyna esaslanýar.

Daşary ýurtda gurnama hyzmatlaryny berip bilersiňizmi?

Hawa, ýerinde gurnamaga kömek etmek üçin inerener topary iberip bilerdik.

Kesiş dizaýnyny ýa-da svetofor üçin doly çözgüt alyp bilerinmi?

Has giňişleýin maglumat almak üçin diňe biziň bilen habarlaşyň.

Kepillik näme?

Bäş ýyl.

OEM edip bilersiňizmi?

Hawa, biz siziň üçin OEM edip bileris we intellektual eýeçilik hukuklary kanunyny tabşyryp bileris.

Zawodmy?

Hawa, Jiangsu welaýatynyň Zhangangzhouou şäherinde ýerleşýän zawodymyz, HHR.Zawodymyz Jiangsu welaýatynyň Gaoyou şäherinde.

Önüm kepilligi näme?

Kepillik azyndan 1 ýyl, kepillikde batareýany mugt çalyşyň, ýöne biz başyndan ahyryna çenli hyzmat edýäris.

Mugt nusga berip bilersiňizmi?

Arzan bahaly batareýa üçin mugt nusga berip bileris, ýokary bahaly batareýa üçin, nusga bahasy aşakdaky sargytlarda size gaýtarylyp bilner.