අපව තෝරා ගන්නේ ඇයි

පරිශීලකයින් සඳහා කල්පනාකාරී සහ සුපරික්ෂාකාරී සේවාවක් සැපයීම.

Xintong සමාගම 1999 දී ආරම්භ කරන ලද අතර, සේවකයින් 340 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් සිටින අතර බුද්ධිමත් ප්‍රවාහන හා ආරක්ෂක ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ නිරත විය.

අපි ගැන

කරුණාකර ඔබගේ විද්‍යුත් තැපෑල තබන්න, අපි පැය 24ක් ඇතුළත සම්බන්ධ වන්නෙමු.