എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ചിന്തനീയവും സൂക്ഷ്മവുമായ സേവനം നൽകുന്നതിന്.

Xintong കമ്പനി 1999-ൽ സ്ഥാപിതമായി, 340-ലധികം ജോലിക്കാരും ഇൻ്റലിജൻ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലും സെക്യൂരിറ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗിലും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഇടുക, ഞങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ബന്ധപ്പെടും.