ហេតុអ្វីជ្រើសរើសយើង

ដើម្បីផ្តល់នូវសេវាកម្មគិតនិងយ៉ាងល្អិតល្អន់និងល្អិតល្អន់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។

ក្រុមហ៊ុនស៊ិនបាងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1999 ដែលមានបុគ្គលិកជាង 340 នាក់ហើយបានចូលរួមក្នុងវិស្វកម្មការដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃនិងវិស្វកម្មសន្តិសុខ។

អំពី​ពួក​យើង

សូមទុកអ៊ីមែលរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។