ហេតុអ្វីជ្រើសរើសយើង

ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មប្រកបដោយការគិតគូរ និងល្អិតល្អន់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។

ក្រុមហ៊ុន Xintong ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1999 ដែលមានបុគ្គលិកច្រើនជាង 340 នាក់ ហើយបានចូលរួមក្នុងផ្នែកវិស្វកម្មដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃ និងសន្តិសុខ។

អំពី​ពួក​យើង

សូមទុកអ៊ីមែលរបស់អ្នក យើងនឹងទាក់ទងក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។