उत्पादन प्रक्रिया

सौर्य प्यानल उत्पादन प्रक्रिया

1. स्वचालित काटन

स्वचालित काटन

2. स्वचालित वेल्डिंग

स्वचालित वेल्डिंग

3. स्वचालित स्प्लिसिङ

स्वचालित स्प्लिसिङ

4. लेमिनेटेड

लेमिनेटेड

5.EL परीक्षण

EL परीक्षण

6. स्वचालित फ्रेमिङ

स्वचालित फ्रेमिङ

7. स्वचालित गोंद भरिने

स्वचालित गोंद भरिने

8. दृश्य निरीक्षण

भिजुअल निरीक्षण

9. प्याकिङ

प्याकिङ

जस्ती पोल उत्पादन प्रक्रिया

काट्ने

काट्दै

सुदृढीकरण-रिब काट्ने

रिब काट्ने सुदृढीकरण

रोलिङ

रोलिङ

flange आकार दिने

Flange आकार निर्धारण

flang-punching

फ्ल्यांग पंचिंग

flange- वेल्डिंग

Flange वेल्डिंग

म्यानुअल वेल्डिंग

म्यानुअल वेल्डिंग

पालिस गर्ने

पालिस गर्ने

प्लास्टिक-स्प्रेरी

प्लास्टिक स्प्रेरी