فرایند تولید

فرآیند تولید پنل خورشیدی

1. برش خودکار

برش خودکار

2. جوشکاری خودکار

جوشکاری خودکار

3. اتصال خودکار

اتصال خودکار

4.لمینیت

لمینت شده

تست 5.EL

تست EL

6. قاب بندی خودکار

قاب بندی خودکار

7. پر کردن خودکار چسب

پر کردن خودکار چسب

8. بازرسی بصری

بازرسی بصری

9. بسته بندی

بسته بندی

فرآیند تولید قطب گالوانیزه

برش دادن

برش دادن

تقویت-دنده-برش

تقویت برش دنده

متحرک

متحرک

شکل دادن به فلنج

شکل دادن فلنج

مشت زدن فلنج

مشت زدن فلنج

جوش فلنجی

جوش فلنجی

جوشکاری دستی

جوشکاری دستی

جلا دادن

جلا دادن

اسپری پلاستیکی

اسپری پلاستیک